Дорожный контроль призывает от МВД воспретить ГАИ преступно останавливать авто

Опубликовано : 20-06-2016, 04:47 | Категория: Дорожный контроль   
(голосов:0)
01024 мтр. Київ,
вул. Академіка Богомольця, 10
МВС України
Міністру внутрішніх справ
Могильову А.В.
відкритий лист громадян України –
учасників дорожнього руху

Шановний пане Міністр!


Відповідно до Закону України «Про міліцію» (ст. 1), міліція – державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров'я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави, від протиправних посягань. При цьому відповідно до ст. 19 Конституції України, міліція сама повинна діяти виключно згідно із законом.


Відповідно до вимог ст. 33 Конституції України, кожному громадянину гарантується свобода пересування, за винятком обмежень, які встановлюються законом. Зокрема, такі обмеження встановлюються Законом України «Про міліцію»:
– відповідно до п. 5 ст. 11 цього Закону, міліції для виконання покладених на неї обов’язків надається право перевіряти у громадян документи при підозрі у вчиненні правопорушень (а не тоді, если заманеться);
– відповідно до п.21 ст. 11 міліції надається право зупиняти транспортні засоби виключно в разі порушення верховодил дорожнього руху, наявних ознак, що свідчать про технічну несправність транспорту або забруднення ним навколишнього середовища, а також при наявності даних про те, що він використовується з протиправною метою.


 


Незважаючи на це, працівники ДАІ повсюдно і повсякчасно безпідставно зупиняють транспортні засоби, посилаючись на положення розділу 14 («Підстави для зупинки транспортного засобу») Інструкції з питань діяльності підрозділів ДПС ДАІ МВС, затвердженої наказом МВС № 111 від 27.03.2009 р., який надає їм додаткові повноваження, що суперечать Законам і Конституції України.


 


Безпідставні зупинки та зупинки за надуманими причинами протиправні не злее тому, що мають корупційне підґрунтя (оскільки під час таковых зупинок, здійснюваних працівниками ДАІ із перевищенням своїх службових повноважень, останні зазвичай займаються елементарним здирництвом), а й тому, що суттєво порушують цілу низку прав громадян України.


 


Це стосується порушення права не злее на свободу пересування, передбаченого ст. 33 Конституції, а й права на безпечні умови дорожнього руху, передбаченого ст. 14 Закону «Про дорожній рух». Хоча згідно ст. 64. Конституції, права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.


Ст. 3 Закону «Про дорожній рух», покладає забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні на Державну автомобільну інспекцію. А ст. 10 Закону «Про міліцію», відносить до основних обов’язків міліції припинення адміністративних правопорушень, а також виявлення обстоятельств та мозгов, що сприяють вчиненню правопорушень, і застосування в границах своєї компетенції заходів до їх усунення. І зроблено це непопросту, оскільки головне завдання міліції – припиняти правопорушення і оберігати тим самим спокій законослухняних громадян.


 


Зазвичай єдиною метою безпідставних зупинок є вимагання хабарів у водіїв шляхом їх звинувачення у надуманих адміністративних правопорушеннях. Таковых прикладів – безліч, і вони издавна встали злочинною порядком. Але в той час, если інспектор ДАІ у свій робочий час займається этакой «роботою» з безвинними, справжні порушники можуть безкарно здійснювати грубі порушення Верховодил, що спричиняє аварійність і пов'язані з цим каліцтва і загибель жителей нашей планеты. Таковым чином, безпідставні зупинки не злее антиконституційні і протизаконні, але і соціально небезпечні.


 


Звертаємо Вашу увагу, що в інших розділах Інструкції, затвердженої наказом МВС № 111, верно розписані права працівників ДПС по зупинці транспортних засобів. Зокрема, в п.


 


7.3 наведено повний перелік випадків, у яких, відповідно до п. 21 ст. 11 Закону «Про міліцію», працівники міліції мають право зупиняти транспортні засоби. Так само, в 15.5 вірно вказано, що під час звернення до водія, працівник ДПС повинен повідомити його про сущность скоєного правопорушення. Але фактично ці положення Інструкції не виконуються.


 


Тому ми, законослухняні громадяни України, вимагаємо скасувати розділ 14 Інструкції з питань діяльності підрозділів ДПС ДАІ МВС, затвердженої наказом МВС № 111 від 27.03.2009 р., («Підстави для зупинки транспортного засобу»), як такий, що вносить додаткові обмеження, не передбачені законами, що суперечить принципам господства права, закладеним ст.


 


8 Конституції України.


Вважаємо, що чинність таковых положень інструкції є невиправданим, незаконним, плохо впливає на безпеку дорожнього руху, і перешкоджає втіленню в життя проголошеного


Президентом України курсу на Євроінтеграцію.


 


Дорожный контроль призывает от МВД воспретить ГАИ преступно останавливать авто


  


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРУ ПОДПИСЕЙ:


 


1. Для сбора подписей распечатывается текст письма без каких-или правок и конфигураций, а также страничка (странички) для подписей.


2. Собирать подписи можнож не совсем только у водителей, да и у всех совершеннолетних людей, поддерживающих предоставленное обращение.


3. Тот, кто поддерживает это обращение, соответствен вписать в надлежащие графы:
– фамилию, имя, отчество (на сто процентов);
– адресок (прописка, указанная в паспорте);
– подпись.


4. Порядковые номера подписавшихся под предоставленным письмом не проставляются. Они будут проставлены по сквозной нумерации потом того, как будут собраны совместно все подписные листы.


5. Предоставленное письмо приходит официальным обращением людей, потому все вышеуказанные формальности обязаны иметься соблюдены. Неизвестные и безадресные подписи, а также внесение несуществующих жителей нашей планеты, или жителей нашей планеты с неверным адресом не разрешается. Сообразно, не обязаны приниматься подписи безызвестных лиц, не предъявивших документы.


6. Лучше собирать подписи так, чтоб подписной лист был заполнен на сто процентов. Но ежели подписей не хватает, выдумывать левых жителей нашей планеты не необходимо. В последнем случае, недостающие подписи будут собраны в Киеве организаторами. Тут это сделать примитивнее, потому что народу побольше.


7. Все заполненные листы с подписями отправляются по почте не в МВД, а по должно адресу: грам. Киев 02094 ая 110


 


Тут они будут собраны совместно и высланы в МВД один-одинешенек письмом.


 


ПОЯСНЕНИЯ


 


Возможность того, что предоставленное письмо сработает, не превосходит 5%. Но оно дозволит отделать механизмы подготовки коллективных писем в органы власти и сбора подписей от настоящих жителей нашей планеты в разнообразных областях Украины.


 


Задачка основного (пробного) шага – смонтировать более тыщи подписей ( прокат авто ). (Но чем главным образом – тем превосходнее.) Для этого тот, кто готов поработать на благо целых водителей (активист), соответствен смонтировать, как минимум, 33 подписи (один-одинешенек подписной лист). Это могут иметься родственники, знакомые, соседи, сотрудники и нетрудно случайные люди. Собирать подписи можнож также в площадях массового скопления водителей – в МРЭО, на станциях диагностики и на авторынках. Лучше расположить ссылки на эту тему на вторых авто веб-сайтах.


 


Ежели предоставленную задачку не получится решить на главном шаге, будет подготовлено соответственное письмо Президенту, с просьбой не совсем только решить настоящий вопросец, да и принять кадровые заключения по управлению МВД, пренебрегающему Конституцию и законы Украины.


 http://roadcontrol.org.ua


Пожожие новости